Xotique JAPAN SHOP – Tsunashima

11-35 Tsunashimadai
MInatokita-ku,Yokohama-shi
Kanagawa  Japan Zip 223-0054
Phone (+81) 045-275-1360
https://xotique.jp/shop_tsunashima.html